Aksoy: Uluslararası yatırımcıların taleplerinin dikkate alındığını gözlemledik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıya katılan Engin Aksoy şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün 2024 yılında uygulamaya alınacak Eylem Planı’nı görüştüğümüz YOİKK toplantısına katıldım. Toplantının diğer iki önemli gündem maddesi, bizim için büyük önem taşıyan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi’nin 2024-2028 yıllarını kapsayacak yeni dönem için güncellenmesi ve Merkez Bankamızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile uygulamaya aldıkları Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi’ydi (YTAK).

YOİKK’in bu seneki ilk toplantısından bu yana yoğun bir hazırlık ve müzakere süreci sonrasında ortaya çıkan Eylem Planı’nın biz uluslararası yatırımcıların taleplerini dikkate alan, ülkemiz yatırım ortamının cazibesini artıracak tedbirler içeren olumlu bir ilerleme olduğunu söylemek isterim.

Uluslararası piyasalar ve üyelerimizin genel merkezleri nezdinde olumlu yansıması olacak önemli konularda hızlı sonuç alınması noktasında taleplerimizi de ayrıca ilettik. Özellikle KVKK 9. Madde değişikliği, İklim Kanunu ve dolayısıyla Emisyon Ticaret Sistemi’nin uygulamaya alınması konularında ivedilikle netice alınacak olması, bizim de uzun süredir beklediğimiz önemli gelişmeler. 2023 yılı bitmeden bu konuda sağlanacak gerçekleşmelerin 2024 yılı için de teşvik edici olacağını düşünüyorum.

Eylem Planı; istihdam, çevre, teknoloji, sanayi altyapısı, teşvik ve vergi, enerji yatırımı süreçleri, 5G, fiber internet altyapısı ve girişimcilik ekosistemine kadar yatırım ortamının tüm unsurlarına dokunan kapsamlı bir çalışma. Biz de önerilerimizi de ilettik, ilgili Bakanlıklarımızla takibini de yapacağız. Özellikle vurguladığımız nokta, mevzuat hazırlama süreçlerinde özel sektör ile istişare süreçlerinin güçlendirilmesiydi. Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımız bu konudaki hassasiyetini zaten bütün toplantılarda ifade etti, önümüzdeki dönemde de ilgili YOİKK eylemi çerçevesinde bize en büyük desteği vereceklerini biliyoruz.

YOİKK’in önemli bir bileşeni olan Yatırım Danışma Konseyi’nin de 2024 yılında toplanmasına yönelik irade bizi ayrıca mutlu etti. Global CEO’larımızın YOİKK çatısı altında ülkemize gelerek en üst düzeyde istişarelerde bulunmasının büyük fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisini konusunda da Yatırım Ofisi Başkanımız Sayın Burak Dağlıoğlu’nun yeni dönem stratejilerine yönelik gerçekleştirdiği sunuşun YASED öncelikleri ile birebir örtüşmesinden memnuniyet duyduk.

Biz, Türkiye’nin potansiyelinin çok altında uluslararası yatırım çektiğini ifade ediyoruz. Başta makroekonomik istikrarın ve düzenleyici çerçevede öngörülebilirliğin temini olmak üzere bu alanda yapılacak çok şey var. Ülkemizde yapılan uluslararası doğrudan yatırımların yüzde 70’inin mevcut yatırımcılar tarafından hayata geçirildiğini bildiğimiz için YASED ve üyeleri ile iletişimin, dünyada uluslararası doğrudan yatırım akışlarının düştüğü bu dönemde ayrıca önemli olduğunu görüyoruz. Bizler Türkiye’nin şirketleri olarak yatırımlarımızı ülkemizde büyütmek, ülkemizi tedarik zincirlerinde daha güçlü bir konuma getirmek istiyoruz.

Son olarak, toplantıda Merkez Bankası Başkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla iş birliği içinde uygulayacakları YTAK kredileri konusunda bir bilgilendirmede bulundu. Yatırımcının finansmana erişimini artıran, EBİTDA öncesi karlılığını olumlu etkileyecek her türlü destek enstrümanının ülkemizin yatırım çekme konusundaki rekabetçiliğini artıracağını düşünüyoruz.

YOİKK, ülkemizin yatırım ortamı üzerinde söz sahibi tüm kamu muhataplarımızın yer aldığı önemli bir istişare mekanizması. YASED olarak bu çalışmalara büyük önem veriyor ve tüm üyelerimizi YOİKK çalışmalarına angaje ediyoruz. Kamu özel sektör istişare mekanizmalarını güçlendirme ve hızlı netice alma konusunda önümüzdeki dönemde YOİKK’in etkisinin daha da yüksek olacağını düşünüyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx