Çiftçilerin gözü buğday alım fiyatlarında

Yanlışsız, bir kilogram buğdayın bu yıl çiftçiye maliyetini 4,26 TL olarak hesapladıklarını, üretimin sürekliliği için mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç ekmeklik buğday fiyatlarının kilosunun 5.75 TL olmasını beklediklerini bildirdi. “Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle 17 milyon ton civarında gerçekleşen buğday üretimimiz, kendi gereksinimimiz olan buğdayı da yurt dışından ithal etme mecburiyetinde bırakmıştır” diyen Memnun Hakikat, pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının da tesiriyle buğday fiyatlarının dünya piyasalarıyla birlikte Türkiye’de de yükseldiğine dikkat çekti. Keyifli Hakikat, hububat alım ve satış fiyatlarının, Türkiye’nin geniş hasat coğrafyası ve değişen piyasa şartları göz önüne alınarak haftalık güncellenmesini, alım fiyatlarıyla birlikte satış fiyatları ve kaidelerinin da açıklanmasını talep etti.

Bu yıl ziraî girdi fiyatlarının yükselmesi nedeniyle çiftçinin üretim maliyetlerinin arttığını söyleyen Keyifli Gerçek, Adana Çiftçiler Birliği olarak tohum, gübre, zirai ilaçlar, yaprak gübresi, personellik, mazot, tarla kirası, hasat ve nakliye masraflarını kalem kalem hesapladıklarını söyledi. Yanlışsız şunları kaydetti:

“Buğday üreticilerimiz ve buğday piyasalarından aldığımız bilgiler çerçevesinde, hasat devrinde, bu yılki ekmeklik buğday fiyatlarının; mazot, gübre, sertifikalı tohum ve fiyat farkı desteklemeleri hariç kilosunun 5.75 TL olmasının üretimin sürekliliği için uygun olacağı görüşüyle bakanlığımız ve kamuoyunun takdirlerine sunarız.”