AYM’den Figen Yüksekdağ kararı

HDP’nin eski Van Milletvekili Figen Yüksekdağ Şenenoğlu’nun dokunulmazlığı, 2016’da kaldırıldı.

“Sırtımızı YPG’ye, YPJ’ye yasladık” sözleri sebebiyle hakkında terör örgütü propagandası yapma soruşturması yürütülen Figen Yüksekdağ, 4 Kasım 2016’da gözaltına alındı.

1 yıl 6 ay ceza alan Figen Yüksekdağ’ın milletvekilliği 21 Şubat 2017’de düşürüldü.

Anayasa Mahkemesi, 30 Mart 2022 tarihli gerekçeli kararında, Figen Yüksekdağ’ın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını hak ihlali olarak kabul etti: “Milletvekilliği yapmayı engelleyecek şekilde dokunulmazlığın kaldırılması, siyasi hak kullanımının engellenmesidir.”

HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verilen karar gerekçe olarak gösterildi.

Ancak Anayasa Mahkemesi, Figen Yüksakdağ’ın terör örgütü propagandası yaptığı için aldığı cezada “hak ihlali yok” dedi ve yargılamanın adil yapıldığına hükmetti.

İşte Anayasa Mahkemesi’nin Figen Yüksekdağ hakkında verdiği kararlar:

A. 1. Temyiz incelemesi aşamasında duruşmalı yargılama yapılmaması dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA OYBİRLİGİYLE,

2. Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edilmesi dolayısıyla adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA OYBİRLİGİYLE ,

3. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin diğer iddiaların açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA OYBİRLİGİYLE ,

4. Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA OYBİRLİGİYLE ,

5. Terör örgütünün propagandasını yapma suçundan verilen mahkûmiyet kararı nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA OYBİRLİĞİYLE ,

6. Başvurucu Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA Basri BAĞCI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

B. 1. Terör örgütünün propagandasını yapma suçundan verilen mahkûmiyet kararı dolayısıyla Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün İHLAL EDİLMEDİĞİNE OYBİRLİGİYLE ,

2. Başvurucu Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE Basri BAĞCI’nın karşıoyu ve OYÇOKLUĞUYLA,

C. Başvurucu Figen Yüksekdağ Şenoğlu’na net 30.000 TL manevi tazminat ÖDENMESİNE, tazminata ilişkin diğer taleplerin REDDİNE,

D. 239,60 TL harç ve 4.500 TL vekâlet ücretinden oluşan toplam 4.739,60 TL yargılama giderinin başvurucu Figen Yüksekdağ Şenoğlu’na ÖDENMESİNE, diğer başvurucuların yaptığı yargılama giderlerinin üzerlerinde BIRAKILMASINA,

E. Ödemelerin, kararın tebliğini takiben başvurucunun Hazine ve Maliye Bakanlığına başvuru tarihinden itibaren dört ay içinde yapılmasına, ödemede gecikme olması hâlinde bu sürenin sona erdiği tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için yasal FAİZ UYGULANMASINA,

F. Kararın bir örneğinin bilgi için Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesine (E.2012/178, K.2013/211 sayılı karar) GÖNDERİLMESİNE,

G. Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE 30/3/2022 tarihinde karar verildi.